Փորկապությունը դա դեֆեկացիայի ակտերի միջև ինտերվալի երկարացումն է ավելի քան 48 ժամ, և կղանքի պինդ կոնսիստենցիան:

Ինչո՞ւ է առաջանում փորկապություն

1) Աղեստամոքսային տրակտի ժառանգական հիվանդություն:

2) Մոր մանկաբարձական անբարենպաստ անամնեզ:

3) Անհասունություն:

4) Սննդային ալերգիա:

5) Աղիքի դիսբիոզ:

6) Հաստ աղիքի անոմալ զարգացում և այլն:

1) Մայրիկի դիետո-թերապիան (բանջարեղենի, մրգերի, չրերի, ձավարեղենի, հացի կոշտ հիմքով լայն օգտագործում և այլն)

2) Մայրիկը պետք է իր սննդակարգից բացառի կովի կաթը, քանի որ դա կարող է առաջացնել սննդային ալերգիա:

3) Կերակրման ռեժիմը (ըստ պահանջի, բայց ոչ շուտ քան 2 ժամից, քանի որ հնարավոր է չափից ավելի շատ կերակրում):

4) Արհեստական կերակրման ժամանակ պետք է հաշվել կաթնախառնուրդի օրվա ծավալը, քանի որ հնարավոր է ինչպես "քաղցած փորկապություն", այնպես էլ չափից ավելի կերակրում:

5) Կերակրելուց առաջ փոքրիկին պառկեցնել փորիկի վրա:

6) Կերակրումների միջև ընկած ժամանակահատվածում, երբ երեխան աշխույժ է, պառկեցրեք նրան փորիկի վրա: Կարելի է մերսել. մերսեք փորիկը ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ, հերթականությամբ ծալեք և պարզեք նրա ոտքերը՝ սեղմելով փորիկին: Շրջեք փորիկի վրա և կատարեք մի քանի շոյող շարժումներ կողքերից:

7) Երեխաները պետք է ժամանակին ստանան հավելյալ սնունդը, համապատասխան գործող խորհուրդների:

8) Աղիքային միկրոֆլորայի կարգավորում:

9) Սննդաթելիկներով հարստացված սննդացանկ: